Distler, Gesualdo, Monteverdi

Concert: 20.15 uur, zaterdag 22 december 2007, Oude of Pelgrimvaderskerk, Aelbrechtskolk 20, Rotterdam- Delfshaven. Entree €10, kaarten aan de zaal. Voor reservering, stuur een e-mail met vermelding van het aantal gewenste kaarten naar .

We vieren dit seizoen een jubileum. Twintig jaar geleden werd de Stichting Koorprojecten Rotterdam opgericht. Na veel mooie projecten en cd’s ging de kern van de zangers verder als Cappella Gabrieli.

Geen jubileum zonder jubileumconcert. Maar om recht te kunnen doen aan de veelzijdigheid van het koor is één jubileumconcert te weinig. Daarom staat dit hele seizoen in het kader van ons twintigjarig bestaan.

Mede dankzij u werd het eerste jubileumconcert een succes: superieure muziek, een prachtig orkest, enthousiaste reacties van een een volle Pelgrimvaderskerk (zo konden we de instrumentalisten tenminste betalen).

We zongen muziek van twee land- en zelfs leeftijdgenoten: het Magnificat en een deel Hohe Messe van Bach en Dixit Dominus van Händel.

Monteverdi, Gesualdo, Distler

Zaterdag 22 december zingen we muziek met een veel grotere spreiding, opnieuw in de Pelgrimvaderskerk in Delfshaven. Uit het begin van de zeventiende eeuw dateert de vierstemmige mis van Monteverdi die op het programma staat. Ongeveer even oud zijn de Cantiones Sacrae van Gesualdo, maar van de zes- en zevenstemmige motetten die we zingen, zijn twee stemmen verloren gegaan. Ze zijn aangevuld door Nederlandse componisten van nu: Henri Broeren, Theo Verbey en Joop Voorn. Uit de twintig gecompleteerde motetten maken we een kerstachtige selectie, waarin Maria een centrale rol heeft.

Kerstmuziek bij uitstek is de Weihnachtsgeschichte (1933) van de Berlijnse componist Hugo Distler. Distler vertelt het kerstverhaal in een dreigende tijd, tussen hoop en angst. Distlers tijdgenoot Francis Poulenc verzorgt het toetje. We hopen u op 22 december te zien in de Pelgrimvaderskerk.

Tekst: Dick van Teylingen.

Programma

Claudio Monteverdi (1567-1643):
Messa a 4 voci da Cappella

Don Carlo Gesualdo da Venosa (1560-1613):
Sacrae cantiones per sei voci (1603) -
O beata mater (sextus en bassus: Henri Broeren)
O anima sanctissima (sextus en bassus: Theo Verbey)

Francis Poulenc (1899-1963):
Un soir de neige (1944)

pause

Hugo Distler (1908-1942):
Weihnachtsgeschichte