Gezocht: nieuwe koorleden

Wil je meezingen met Cappella Gabrieli? We zijn altijd geïnteresseerd in mensen met muzikaliteit, leesvaardigheid en goede oren.

Cappella Gabrieli is gespecialiseerd in polyfone muziek uit renaissance en barok (Bach, Palestrina, Tallis, Lassus, Gesualdo), maar we maken ook uitstapjes naar oudere (Machaut) en nieuwere muziek (Mozart, Britten, Schönberg, Distler).

Voor meer informatie kun je bellen met Maarten Michielsen (0614 487661) om af te spreken voor een auditie.

Wij repeteren op zondagavond 19.30 - 22.00 uur in het centrum van Rotterdam, dicht bij station Blaak (kaart).

Contributie

Alle koorleden betalen € 170,- per half jaar. Overmaken op gironummer 686594 t.n.v. Stichting Koorprojecten Rotterdam, Schiedam.

Voor het zingen in projectverband wordt in overleg met het bestuur een aangepast bedrag betaald.

Meedoen | Repetitieschema