POLYFONIE VAN DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN

Zondag 20 november 15.00 uur
Eendrachtskapel, Eendrachtsstraat 95, 3012 XH Rotterdam

CAPPELLA GABRIELI ZINGT POLYFONIE VAN DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN

Waar het vorige programma van Cappella Gabrieli voornamelijk aan 1 componist gewijd was, met de prachtige en monumentale Missa pro Defunctis van Jean Richafort, proberen we nu een lijn door de polyfone kunst van de Noordelijke Nederlanden te laten horen: van klassieke Vlaamse polyfonie tot vroege barok.

Pierre de Manchicourt (1510-1564)

Beginnend bij Manchicourt. Hij werkte o.a. in Tours en Tournay, alvorens de leiding te krijgen van de Vlaamse Kapel van Philips II in Madrid in 1559. Lang uitgesponnen, eindeloos lijkende melodieën in een zeer dicht weefsel waarin de tekst bijna verloren gaat. Het is, als je deze muziek hoort, niet onbegrijpelijk dat er tijdens het concilie van Trente gevraagd werd om een manier van componeren die de tekst beter deed uitkomen. Maar prachtig is het wel.

Roland de Lassus (1532-1594)

De stijl van Lassus is altijd veel opener geweest. Bij hem speelt sonoriteit een grote rol. Zijn ensemble in München, waar hij het grootste gedeelte van zijn leven gewerkt heeft, kende naast de ruime zangersbezetting een rijke schakering aan instrumenten van alle denominaties: strijkers, koperblazers, houtblazers, toetsinstrumenten. De klank moet overweldigend geweest zijn, diep en breed.

Overigens niet altijd: de Lamentaties (voor de Goede Week) zijn zeer transparant en bescheiden van opzet. Contemplatie is hier duidelijk het beoogde effect.

G.P. Da Palestrina (1525-1594)

Tot slot Tu es Petrus; als er één stuk is dat de overgang van klassieke polyfonie naar de nieuwe stijl, de barok, laat zien, dan is het wel dit stuk. Prachtig door elkaar gevlochten lijnen die desalniettemin horig zijn aan retorische principes. Zo vanzelfsprekend als deze op het eerste gezicht moeilijk te combineren uitgangspunten hier verenigd worden zie (en hoor) je maar zelden.

Helaas wordt meestal gekozen voor een geëxalteerde uitvoeringswijze, terwijl het toch echt de woorden zijn van een tamelijk intiem en persoonlijk gesprek tussen Jezus en Petrus. Cappella Gabrieli gaat proberen dat anders te doen.