« Onbekend maar toch bemind: Pierre de Manchicourt | » Blog Overzicht

Concert organiseren – deel 1

Voordat u in de kerkbanken zit om een concert van ons bij te wonen hebben wij al heel wat achter de rug. Allereerst moet er natuurlijk een programma samengesteld worden. Daarover buigen dirigent Maarten, bariton Peter en bas Bert zich. Met enige regelmaat waren Maarten en Bert daartoe in het pre-coronatijdperk te vinden in de bibliotheek van het Instituut voor Muziekwetenschappen in Utrecht. Als kinderen in een snoepwinkel grasduinden ze door de uitgebreide muziekcollectie. Het is te hopen dat ons koor nog een lang bestaan gegund is, want anders zou de keuzestress hun wel eens te veel kunnen worden!

Concertlocaties regelen

Vervolgens moeten er concertlocaties geregeld worden. Agenda-technisch is dat best een uitdaging. Ons land kent namelijk ruim dertienduizend (!) geregistreerde koren. Die willen natuurlijk allemaal optreden. Geen enkel zichzelf respecterend koor treedt in de schoolvakanties op, dus in de periodes daarbuiten is het aanbod van beschikbare concertlocaties schaars. En wat doet schaarste met de prijs?

Subsidies aanvragen

Juist. En daar komt dus het budget-technische aspect van het reserveren van concertlocaties om de hoek kijken: het aanvragen van subsidies. Want alleen met de contributie van onze leden redden we het niet. De nodige organisaties dienen aangeschreven en overtuigd te worden. Daar gaan heel wat uren in zitten.

Muziek instuderen

Terwijl de secretaris van ons bestuur bezig is met het aanvragen van subsidies, storten wij ons op de muziek. Maarten bestudeert de partituren en denkt na over de interpretatie en uitvoering van de muziek. De repetities gaan van start, maar niet dan nadat er partituren geregeld zijn. Gelukkig beschikt ons koor zoals al eerder beschreven over twee behendige partiturenschrijvers: tenor Kees en bariton Peter. Dankzij hun inspanningen kunnen wij beschikken over partituren die zijn toegesneden op onze manier van polyfonie zingen.

Teksten vertalen

En opdat we weten wat we zingen, zorgen tenor Ben en sopraan Hanneke al in een vroeg stadium van de repetitieperiode voor vertalingen van de teksten die wij ten gehore brengen. In een later stadium gebruiken we diezelfde vertalingen voor het programmaboekje. Het programmaboekje is onderdeel van de PR omtrent onze concerten. De PR-activiteiten die we ondernemen om onze concerten aan de man te brengen zijn zo talrijk dat we er een apart blog aan hebben gewijd. U leest er over de noeste arbeid die achter de schermen wordt verricht om ervoor te zorgen dat er bij elk optreden voldoende publiek aanwezig is. Dat valt lang niet altijd mee, want de concurrentie is groot!